حكومت اشكانيان

اسداله ناظري

پارت يعني خراسان كنوني: راجع به نژاد پارتي­ها مدت­ها بين مورخين و محققين اختلاف بود. بعضي آنها را از نژاد آرياني مي­دانستند، برخي از نژاد چيني و مغول و عده­اي هم اختلاط هر دو. وليكن پس از انديشه و تحقيق در زبان، عادات و اخلاق آنها اين عقيده كاملاً قوت يافته كه پارتي­ها از آريان­هاي ايراني بوده­اند ولي از جهت همجواري با سك­ها موسوم به عشيره داه، در زمان قديم اراضي بين گرگان و كراسنوودسك امروزي را اشغال كرده بود و به همين جهت اين قسمت را دهستان مي­ناميدند.

بعدها به واسطه مجاورت پارتي­ها با اين مردم بين آنها اختلاطي حاصل شد و از عشيره داه طايفه آپارتي ممتاز گرديد و دودمان اشكاني از اين طايفه بيرون آمد. بنابراين نژاد اشكانيان به سكاها مي­رسيد وليكن از جهت توطّن طولاني در ايران اشكانيان نيز ايراني شده بودند. از آنچه گفته شد روشن است كه نمي­توان اشكانيان را سلسله خارجي پنداشت. بعضي از نويسندگان ايراني به ملاحظاتي آنها را از نژاد چين دانسته­اند وليكن اين اسناد به هيچ وجه مبنايي ندارد به خصوص كه سك­ها هم آرياني بودند.

وجه تسميه اشكانيان

بعضي به اين عقيده­اند كه محل اقامت خانواده اشكاني در «آساك» بوده و اين اسم از همين محل آمده است. (آساك را با قوچان حاليه تطبيق مي­كنند) ظنّ قوي بر اين است كه اشكانيان خود را ارشك ناميده­اند تا نسب اين سلسله را به اردشير دوم هخامنشي كه نامش آرشك بوده، برسانند و بعدها ارشكان و اشكان شده است.

اشك 1- ارشك اول: اين شخص با طايفه خود آپارتي همدست شده (256 ق.م) و پرچم مخالفت با سلوكي­ها را بيافراشت و جنگ­هاي متعدد با آنها نمود در نتيجه بر آنها غلبه يافت و دولت پارت را تأسيس كرد.(250ق.م) پس از اين فتح عزيمت باختر نمود و با آنها كه مستقل شده بوند جنگ كرده در حين جنگ كشته شد. چون ارشك باني سلطنت اشكانيان بود شاهان ديگر اشكاني او را تقديس مي­كردند چنان كه به او لقب «اپي‌فانس» دادند و به يادبود او كه سرسلسله اشكاني است به اسم خود او كلمه ارشك را كه بعدها اشك شد اطلاق كردند و مورخين هم اين نكته را رعايت كردند.

اشك 2- تيرداد اول: بعد از برادر خود (اشك 1) بر تخت نشست و گرگان را ضميمه پارت كرد و با پادشاه باختر متحد شد و سلوكوس دوم را شكست داده، خود را شاه بزرگ خواند و پارتي­ها جلوس او را مبدأ تاريخ قرار دادند. (247 ق.م)

پايتخت اشكانيان شهر صد دروازه بود كه در جنوب غربي دامغان واقع بود. بعدها ري، همدان و تيسفون پايتخت اشكانيان بود. تيرداد در (214 ق.م) وفات يافت.

اشك 3- اردوان اول: بعد از پدر (اشك 2) به تخت نشست و از گرفتاري آنتيوخوس سوم برادر سلوكوس سوم استفاده كرده ولايت ري و همدان را گرفت وليكن بعدها كه قشون سلوكي­ها به ايران آمدند اردوان عقب نشست و پايتخت خود را هم به سلوكي­ها داد. بعد آنتيوخوس به گرگان رفت ولي از عهده سواره‌نظام پارتي­ها برنيامد. اجباراً عهدنامه­اي بين دولتين منعقد و اردوان رسماً شاه ايران شناخته شد. شايان ذكر است كه در اين جنگ آنتيوخوس معبد آناهيتا را در همدان غارت كرده ذخاير و نفايس زياد از آنجا به دست آورد، نوشته­اند كه چهار هزار تالان قيمت ذخاير بوده است. (208ق.م).

اشك 4- فرياپيت: پس از پدر (اشك 3) به تخت نشست و به آسودگي سلطنت كرد زيرا غربي­ها متوجه هند بوده و با پارتي­ها كاري نداشتند. فوت او در (181 ق.م) بود.

اشك 5- فرهاد اول: بعد از پدر (اشك 4) به تخت نشست و تپورستان را تسخير كرده، مردم آنجا را مجبور نمود كه در بندر خزر (كه اروپايي­ها آن را دروازه كاسپين نامند) و راهي را كه از خراسان به ماد مي‌رفت حفظ كنند. اين شاه خاراكس را در ري بنا كرد.

اشك 6- مهرداد اول: (170-138 ق.م) بعد از برادر (اشك 5) بر تخت نشست و باني عظمت دولت اشكاني گرديد. در اين اوان دولت سلوكي به واسطه جنگ با رومي­ها و يهودي­ها ضعيف شده بود. مهرداد در ابتدا مرو را از باختري­ها گرفت بعد آذربايجان را و با اُمراي محلي كه در آنجا استقلال يافته بودند انتزاع نمود و پس از آن به خوزستان، پارس و بابل رفت و بعد به هند رفته قطعه­اي را تا رود جلم به كشور خود ضميمه كرد و از زمان او دولت اشكاني بزرگ شد. اين شاه با دمتريوس سلوكي جنگ كرد ولي در ابتدا بهره‌مندي نداشت زيرا يوناني­ها با دمتريوس همراهي كردند و باختر هم بر پارتي­ها قيام نموده لكن مهرداد داخل مذاكره صلح شده دمتريوس را اغفال كرد و بعد با او جنگ كرد و او را گرفته در زندان انداخت. اين شاه به تقليد شاهان هخامنشي خود را شاهنشاه خواند.

اشك 7- فرهاد دوم: بعد از پدر بر تخت جلوس كرد. آنتيوخوس برادر دمتريوس در غياب او كشور سوريه را تصرف كرد و به آن هم اكتفا نكرده، خواست ايران را تسخير كند. در ابتدا بهره­مندي با او بود. مردم ايران بر فرهاد شوريدند و عرصه بر او تنگ شد زيرا تنها مملكت پارت براي او باقي مانده بود. فرهاد خواست صلح نمايد ولي شرايط صلح خيلي سنگين بود. توضيح آنكه فرهاد مي­بايست به كشور پارت اكتفا كند و باج هم بدهد. شاه براي جنگ خانگي در سوريه دمتريوس را از زندان آزاد كرد تا سلطنت شامات (سوريه) را از برادرش استرداد كند وليكن كار فرهاد از جاي ديگر درست شد. توضيح آنكه شدت ظلم سلوكي­ها مردم را به طرف فرهاد كشاند و آنتيوخوس با سپاهي جرّار به ايران آمد ولي فرهاد به او فرصت نداد و ناگهان بر او تاخت و در حين جنگ پادشاه سلوكي كشته شد. از اين به بعد سلوكي­ها ديگر جرأت نكردند معترض ايران شوند و انحطاط كامل در دودمان سلوكي شروع گرديد. پس از اين فتح گرفتاري جديدي براي فرهاد پيش آمد چرا كه قبلاً براي سركوب سلوكي‌ها از سك­ها كمك طلبيده بود و قرار بود كه مبلغ زيادي به آنها بدهد ولي بعد پول آنها را نداد لذا آنها بناي قتل و غارت را در شهرها گذاشتند و در جنگي با آنها فرهاد كشته شد.(125 ق.م)

مقارن اين زمان مردمان آرياني موسوم به سك­ها به ايران هجوم آوردند و در افغانستان امروزي و سيستان برقرار شدند.(قرن دوم ق.م) براي فهم اين واقعه لازم است گفته شود كه در اين زمان تاريخ ايران با تاريخ چين ارتباط مي­يابد. توضيح آنكه در چين بعد از انقراض سلسله امپراطوري­هاي (شو) چندي اين امپراطوري ملوك­الطوايفي بود تا آنكه شخصي «تسين»‌نام حكومت چين را به دست گرفته، يك دولت قوي تأسيس نمود و براي جلوگيري از تاخت و تاز مردمان وحشي و صحراگرد ديوار چين را ساخت. بعد از آن مردمان موسوم به هون كه از نژاد چين بودند چون نتوانستند به طرف چين براي تاخت و تاز بروند متوجه صفحات غربي شده حمله به زردپوست ديگري موسوم به «يوئه­چي» نمودند و آنها را از مكانشان راندند.(200 ق.م) مردمان مزبور هم به نوبت خود به مردماني كه موسوم به «سكا» يا سك بودند فشار آوردند و اين بود كه سك­ها به پارت­ها و باختر ريختند.

اشك 7- اردوان دوم: كه عموي فرهاد بود با مردم يوئه‌چي جنگ كرده، زخم برداشت و بر اثر آن فوت كرد. اين مردم را هون‌ها به طرف ايران رانده بودند و بر اثر فشار آنها دولت باختر به هند منتقل گرديد و بعد از شصت سال منقرض شد و يوئه­چي­ها در باختر دولتي تشكيل دادند كه در تاريخ به «كوشان» معروف است. مدت سلطنت اردوان دو سال بود و بعد از او پسرش مهرداد دوم بر تخت نشست كه در هفته بعد ادامه آن را دنبال خواهيم كرد.

بهرام رادان: هر کس می‌گو‌ید سینما فاسد است، رهایش کند
بهرام رادان تاکید می‌کند که خانواده سینما یکی از نجیب‌ترین و با شرافت‌ترین صنف‌های موجود است و هر کس می‌گوید سینما فاسد است آن را رها کند. به گزارش خبرآنلاین، درست بعد از تمام شدن نوروز 91 و همزمان با جنجال بر سر فیلم‌های نوروزی، برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار مطالبی از برخی بازیگران کردند. این بازیگران در گفته هایشان بعد از مدت‌ها عنوان کرده بودند، سینمای ایران گرفتار فساد است و دلیل کم کاری و دوری خودشان از سینما را اوضاع نابسامان سینمای ایران دانسته بودند. این اتفاق درست زمانی افتاد ...
علیرضا افتخاری: به من گفتند اگر پاپ نخوانی خانه‌نشین می‌شوی
علیرضا افتخاری که در سال جاری قرار است فعالیت‌های تازه‌ای در عرصه موسیقی داشته باشد، به تشریح فضای کنونی موسیقی کشور و برخی معضلات آن پرداخت. «علیرضا افتخاری» خواننده پیشکسوت کشورمان با حضور در خبرگزاری فارس به سوالات خبرنگاران این خبرگزاری پاسخ داد. بخشی از گفت‌وگوی فارس با این خواننده از نظر می‌گذرد:  بچه‌های موسیقی واقعا مظلوم‌اند/ هنوز بیمه نیستم افتخاری در خصوص فعالان عرصه موسیقی کشور، گفت: بچه‌های موسیقی و موزیسین‌ها واقعا مظلوم‌اند، کمتر به عرصه موسیقی اهمیت داده می‌شود، من که به عنوان چهره ماندگار معرفی شدم هنوز بیمه نیستم، ۳۰ ...
حامد بهداد: بازی در«نارنجی پوش» افتخاری است که نصیب یک بازیگر می شود
حامد بهداد گفت: بازی در«نارنجی پوش» افتخاری است که نصیب یک بازیگر می شود تا کنار داریوش مهرجویی کار کند و هر کس در قایق این کارگردان بنشیند همیشه به سرمنزل مقصود می رسد. این بازیگر که دو فیلم را در حال اکران دارد، در گفت وگو با ایسنا، درباره فیلم «انتهای خیابان هشتم» نیز اظهار کرد: نقش فردی مثل «موسی» را از خیلی وقت پیش دوست داشتم و می خواستم بازی کنم، سرانجام آن حس را به این فیلم منتقل کردیم، اما ابزار و ادواتش تغییر کرد. حامد بهداد ...
نسخه ويدئويي فيلم سوت پايان رونمايي شد

سايه تهران- عليرضا نياكان: مراسم رونمايي از نسخه ويدئويي فيلم سوت پايان روز شنبه با حضور نيكي كريمي تهيه‌كننده و كارگردان فيلم، جمعي از مديران و مسئولين سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، هنرمندان و عوامل فيلم در سينما آزادي برگزار شد. سوت پايان آخرين ساخته نيكي كريمي است كه مورد توجه مخاطبان بسياري قرار گرفته است. از نكات قابل توجه اين مراسم مي‌توان به حضور همايون شجريان اشاره كرد. در پايان اين مراسم فيلم براي مهمانان به نمايش درآمد. 

...
 
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
دیدگاه :
 
دیدگاه کاربران :
تاکنون هیچ نظری برای این مطلب ثبت نشده است !
مطالب دیگر این شماره
:: تماس با ما
:: اخبار
:: درباره ما
:: آواز و آگاهی
:: همه ی ما 3 اکتاو صدا داریم
:: فالستو صدای سر نیست
:: خیال‌بافی‌های عاشقانه
:: سخن مدیرمسئول
:: با صدای یوگی، گلویت را آزاد کن
::
 
1 visitors online
شما در اینجا قرار دارید :
شماره :
تاریخ :
سال :
پر بازدید ها
امان از درد شست پا!!
پردرآمدترین شغل‌های ایران را بشناسید
با اضافه شدن ۸۵کاروان جدید؛ ثبت‌نام کاروان‌های عمره در تهران آغاز شد
تماس با ما
اخبار
چگونه غم از دست دادن عزيزان را تحمل كنيم؟
نگاهي به فيلم يك روش خطرناك؛ انساني بس بسيار انساني
درباره ما
آواز و آگاهی
بررسي مزايا و مشكلات طرح شبنم
پیوند ها
ایران طراح
تابناک
فارس نیوز
خبر آنلاین
قانون
صفحه اصلی   |   درباره ما   |   اشتراک   |    اخبار   |   جستجو   |   تماس با ما
Error
طراحی سایت و میزبانی وب : ایران طراح